Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Masteroppgave om varemerke og overlappende domenenavn ved overdraging og pantsetting

Masteroppgaven ".no® – Forholdet mellom varemerke og overlappande domenenamn ved overdraging og pantsetjing" er skrevet høsten 2018 av Tord Steffensen Sortland.

Problemstillingen i oppgaven er inspirert av spørsmål som er reist i oppgaven "Beslag i domenenavn" av Torjus Torjusen. Selv om Torjusen konkluderte med at domenenavn ikke kan pantsettes, har Sortland i avhandlingen argumentert for at domenenavn kan pantsettes i visse tilfelle. Torjusen er den eneste kjente litteraturen som behandler spørsmålet om panterett i domenenavn, og han blir sitert i både nasjonal (Andenæs, Konkurs, 3. utg., s. 90) og internasjonal (Bettinger, Domain name law and practice an international handbook, 2. utg, s. 665-686) faglitteratur. Sortland har således i sin oppgave fremmet og argumentert for en konkurrerende rettsoppfatning.

Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS