Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Ny midlertidig rekonstruksjonslov er vedtatt og sanksjonert

Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) ble sanksjonert 7. mai 2020. Rekonstruksjonsloven vil erstatte reglene om gjeldsforhandlinger i konkursloven. Ikrafttredelse for loven er 11. mai 2020. Rekonstruksjon innebærer at et foretak eller selskap kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer uten å gå konkurs. Konkursrådet har i flere år arbeidet for å endre gjeldsforhandlingsreglene, da de tidligere reglene ble brukt i svært liten grad. I 2017 ga Konkursrådet et høringssvar på enmannsutredningen til dommer Leif Villars-Dahl og i mars 2020 har Konkursrådet gitt oppdaterte kommentarer til Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag (Prop.75 L (2019-2020)) før behandling i Stortinget og sanksjonering i statsråd. De nye reglene gjør at norske regler blir mer på linje med reglene som er i EU-land, Storbritannia og USA. Loven er midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022.

Web levert av CustomPublish AS