Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Seminar om aktuell insolvensrett

 

Velkommen til seminar om aktuell insolvensrett! Temaene som vil bli belyst i seminaret er styreansvar ved fortsatt drift når insolvens truer og utfordringer ved ettertidsvurdering av insolvenstidspunktet, samt EUs direktiv om rekonstruksjon og insolvens (Direktiv (EU) 2019/1023): om direktivets betydning for norsk og nordisk insolvensrett. Avslutningsvis vil vi få synspunkter på gjennomføringen av insolvensdirektivet i dansk rett. Halvdagsseminaret er i regi av Universitetet i Oslo og Konkursrådet.

 

Tid og sted: Aktuell insolvensrett 14. okt. 2020 09:00–12:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

 

Les mer og foreta påmelding til seminaret via linken: Påmelding til seminaret Aktuell insolvensrett 

 

Web levert av CustomPublish AS