Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Masteroppgave om åpning av rekonstruksjonsforhandling i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61

Masteroppgaven om Åpning av rekonstruksjonsforhandling i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61 er skrevet av Amalie Osnes Opdal ved Universitetet i Oslo. Oppgaven ble levert høsten 2020 og er en 60 studiepoengs oppgave. Opdal mottok stipend fra Konkursrådet.


Oppgavens tema er tolkning av åpningsvilkårene for rekonstruksjonsforhandling etter rekonstruksjonsloven. Formålet med rekonstruksjonsloven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter. Oppgaven vurderer om bestemmelser i aksjeloven, regnskapsloven, konkursloven og rekonstruksjonsloven kan benyttes til å tolke åpningsvilkårene for rekonstruksjonsforhandling etter rekonstruksjonsloven.

Web levert av CustomPublish AS