Rundskriv

Rundskriv fra Justisdepartementet i forbindelse med konkurslovgivningen blir her gjort tilgjengelig etter hvert. Disse kan om ønskelig lastes ned i PDF-format. Dette egner seg godt til utskrifter.

For å benytte PDF-filer må du ha Acrobat Reader. Denne er gratis og kan lastes ned fra produsenten Adobes nettsted. For å laste ned Acrobat Reader - klikk på ikonet.

G 05/2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet 15.11.2014   pdf-icon.gif
G 10/2005 Justisdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet - erstattet av G 05/2014 29.11.2005
- Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72 13.12.1999
G143/85 Konkursloven og dekningsloven. 17.09.1985
G143/85 Konkursloven og dekningsloven. Oppdatert med kommentarer advokat av Knut Ro ved lovendring 1.1.2000. 01.01.2000
G-134/89 (Dmst. 530) Endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer m.v. - konkurs- og dødsboers avgiftsrettslige stilling 01.09.1989
G-156/86 Enkelte spørsmål om praktiseringen av den nye konkurslovgivningen 06.10.1986
G-37/89 Skifterettens forhold til verdipapirsentralen (VPS) 22.02.1989
G-78/94 Mal for boinnberetninger i konkurs - og tvangsavviklingsboer 07.09.1994

 

Web levert av CustomPublish AS